Tăng cường tác động kinh doanh của IoT công nghiệp với luồng kỹ thuật số (Digital Thread)

0

Vào năm 2020, không có phỏng đoán nào rằng Internet of Things là một công cụ thay đổi trò chơi. Trên thực tế, người ta sẽ khó có thể tìm thấy bất kỳ ngành công nghiệp hoặc lĩnh vực chính nào của cuộc sống mà không bị ảnh hưởng bởi những thay đổi địa chấn do IoT mang lại. Mặc dù, tác động ban đầu của IoT đã được cảm nhận trong không gian của người tiêu dùng, nhưng nó đã nhanh chóng xâm nhập vào thế giới công nghiệp dẫn đến Công nghiệp 4.0 hoặc Internet vạn vật công nghiệp (IIoT).

Khi IIoT tiếp tục thu thập động lực, đã có một nhận thức rằng tác động kinh doanh mà nó tạo ra có thể cao hơn đáng kể. Tuy nhiên, mọi thứ đang đi đúng hướng vì luồng kĩ thuật số (Digital Thread) là sự phát triển tiếp theo được kích hoạt bởi cơ sở hạ tầng IIoT. Luồng kỹ thuật số đề cập đến khung giao tiếp cho phép luồng dữ liệu được kết nối và chế độ xem tích hợp của dữ liệu trên tài sản trong suốt vòng đời qua quan điểm chức năng truyền thống.

Bài viết này tập trung vào việc tìm hiểu sâu hơn về tác động kinh doanh cụ thể của luồng kỹ thuật số dẫn đầu IIoT, cắt ngang toàn bộ vòng đời phát triển sản phẩm và sản xuất.

Tác động kinh doanh của IIoT

IoT công nghiệp đang gây ra một số sự gián đoạn trong chuỗi giá trị, tuy nhiên tác động của nó có thể được cảm nhận rõ rệt nhất qua hai kịch bản chính:

 • Nhà máy, nhà xưởng hoặc hoạt động sản xuất
 • Cam kết giữa các OEM công nghiệp và khách hàng của mình

Điều đầu tiên là về việc đạt được tối ưu hóa và nâng cao hiệu quả hoạt động, trong khi điều thứ 2 tập trung vào việc tạo ra các mô hình kinh doanh và dịch vụ mới. Mặc dù người ta có thể có xu hướng xem đây là hai kịch bản khác nhau, nhưng tác động của một chiến lược IIoT được suy nghĩ kỹ lưỡng và được thực hiện cẩn thận có thể là nhiều yếu tố. Chìa khóa của họ là xây dựng sự phối hợp đúng đắn giữa các thế giới bổ sung này.

Hãy cùng khám phá chi tiết hơn một chút về các cách tiếp cận khác nhau có thể được sử dụng để tạo ra những sự phối hợp này để tối đa hóa tác động kinh doanh và thu được lợi nhuận cao hơn từ các khoản đầu tư được thực hiện.

Vòng đời sản xuất thường bao gồm 8 giai đoạn khác nhau. Mỗi giai đoạn này có các hệ thống và công cụ khác nhau được triển khai ở các giai đoạn riêng biệt để tối ưu hóa hiệu quả hoạt động. Một số công cụ này bao gồm phần mềm PLM, HMI SCADA, hệ thống tự động hóa công nghiệp, hệ thống ERP và các công cụ khác.

Khi quan sát kỹ, người ta sẽ nhận ra rằng các yếu tố IIoT thường tác động đến các bộ phận Khởi tạo, Vận hành và Dịch vụ của vòng đời. Nhưng cũng có những hệ thống được triển khai trên các giai đoạn khác và để IIoT thực sự thực hiện đúng lời hứa của mình, một số hệ thống này phải được kết hợp để tạo ra các giải pháp tác động đến doanh nghiệp.

Bốn trường hợp sử dụng luồng thuật số được kích hoạt bởi IIoT

Mặc dù có thể mất một chút thời gian để bắt kịp, IIoT đã có những bước tiến đáng kể trong vài năm qua và hiện chúng ta đang chứng kiến sự gia tăng trong việc áp dụng trên các ngành công nghiệp khác nhau. Tuy nhiên, sự ra đời của luồng kỹ thuật số mang theo tiềm năng tăng tốc đáng kể việc tạo ra giá trị và tăng cường tác động của việc triển khai IIoT. Theo tôi, các trường hợp sử dụng tốt nhất cho các luồng kỹ thuật số như sau:

1) Nâng cao thiết kế và chất lượng của sản phẩm

2) Cải thiện bộ phận, phụ kiện và chuỗi cung ứng hàng tiêu dùng

3) Cải thiện hoạt động dịch vụ tại hiện trường và dịch vụ dự đoán

4) Bổ sung các mô hình kinh doanh mới, bao gồm cả sản phẩm như một dịch vụ

Nâng cao thiết kế và chất lượng sản phẩm

Tất cả những thay đổi được thúc đẩy bởi công nghệ chỉ dẫn đến sự gia tăng đáng kể trong kỳ vọng của khách hàng. Chìa khóa để đáp ứng những kỳ vọng này là tối ưu hóa các chu kỳ cải tiến thiết kế và so sánh chất lượng sản phẩm trong thử nghiệm so với khi chúng thực sự được triển khai trong điều kiện hiện trường. Thiết kế và chất lượng sản phẩm được vận chuyển ra khỏi nhà máy có thể được cải thiện mạnh mẽ bằng cách lấy dữ liệu từ các cân nhắc thiết kế ban đầu với dữ liệu được tạo ra từ sản xuất cuối cùng cùng với dữ liệu kiểm tra sức khỏe được thu thập từ hiện trường.

 • Tác động kinh doanh của việc này có thể là như sau:
 • Thiết kế tối ưu hóa các tính năng sản phẩm cho phân khúc khách hàng
 • Cải tiến thiết kế liên tục để cải thiện chất lượng thiết bị
 • Sự cố ít hơn trong các thiết bị hiện trường
 • Giảm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ

Cải thiện bộ phận, phụ kiện & chuỗi cung ứng vật tư

Có chất lượng tốt nhất và thiết kế tốt vẫn chỉ là một nửa trận chiến. Trọng tâm sau đó chuyển sang thế giới phức tạp của chuỗi cung ứng và quản lý hiệu quả doanh thu hạ nguồn bằng cách quản lý hiệu quả hàng tồn kho, phụ kiện và hàng tiêu dùng trong chuỗi giá trị. Hiệu quả mà các yêu cầu này được đáp ứng có thể được cải thiện bằng cách tương quan dữ liệu về hàng tồn kho có sẵn tại kho với tình trạng hiện tại của sản phẩm trong lĩnh vực này.

Tác động kinh doanh của điều này có thể là như sau:

 • Cải thiện hiệu quả quá trình thực hiện
 • Giảm chi phí quản lý hàng tồn kho của các bộ phận và phụ kiện
 • Giảm chi phí hoạt động bằng cách tiến hành lập kế hoạch bộ phận dựa trên phân tích lỗi
 • Giảm rò rỉ doanh thu sang thị trường màu xám do các đối tác phân phối Vận chuyển thiết bị sang các nước khác

Cải thiện hoạt động dịch vụ hiện trường và dịch vụ dự đoán

Hiệu quả như hoạt động của chuỗi cung ứng của bạn, khách hàng cuối quan tâm chủ yếu đến trải nghiệm của chính họ và sự dễ dàng mà họ có thể duy trì sản phẩm. IIoT cung cấp khả năng xác định lại trải nghiệm của khách hàng trong việc phục vụ sản phẩm bằng cách thu thập dữ liệu qua các giai đoạn – Tạo, Vận hành và Dịch vụ. Điều này được thực hiện với theo dõi thời gian thực và dự đoán hiệu suất sản phẩm và phục vụ và sửa chữa phòng ngừa sự cố.

Tác động kinh doanh của điều này có thể là như sau:

 • Cải thiện tuân thủ SLA dựa trên các hợp đồng bảo trì, bao gồm truy xuất nguồn gốc đối với SLA cấp thành phần với các nhà cung cấp
 • Hỗ trợ dịch vụ chủ động cho các sản phẩm được cài đặt
 • Thời gian chết đột xuất ít hơn, độ tin cậy của sản phẩm được cải thiện và thời gian hoạt động tối ưu hơn
 • Dịch vụ bảo trì và phân tích kịp thời, cải thiện FTFR (Giá sửa chữa lần đầu)
 • Giảm các chuyến thăm thực địa tận dụng chẩn đoán từ xa và cải thiện việc sử dụng các kỹ sư dịch vụ

Hỗ trợ các mô hình kinh doanh mới bao gồm “Sản phẩm như một Dịch vụ – PaaS”

IIoT cũng đang giúp tạo ra các mô hình kinh doanh, quy trình công việc và ứng dụng tạo doanh thu mới hỗ trợ các luồng doanh thu dựa trên giao dịch, đăng ký và hoa hồng. Ngoài ra còn có khả năng bán dữ liệu được tạo ra bởi các mô hình này, ví dụ, nhà sản xuất máy bay, GE, cung cấp các dịch vụ phân tích và hiệu quả để giúp tối ưu hóa quy trình bay. Để hưởng lợi từ những khả năng như vậy, doanh nghiệp cần quản lý hiệu quả dữ liệu của tất cả các sản phẩm và khách hàng này.

Đối với một thực thể công nghiệp điển hình, việc tối ưu hóa việc ra quyết định và tương quan dữ liệu trên các Giai đoạn Vận hành, Dịch vụ và Trả lại có thể giúp khám phá các mô hình kinh doanh mới với khách hàng. Điều này có thể cải thiện quản lý đội tàu và số liệu dịch vụ được quản lý và tối ưu hóa việc sử dụng thiết bị. Nó cũng có thể có nghĩa là cải thiện các số liệu quản lý hợp đồng bằng cách sử dụng dữ liệu IoT từ các thiết bị và tích hợp với các ứng dụng quản lý hợp đồng.

Tác động kinh doanh của điều này có thể là như sau:

 • Tối ưu hóa dịch vụ thiết bị và dịch vụ cho phép sự hài lòng của khách hàng và lòng trung thành với thương hiệu
 • Minh bạch cho khách hàng về việc sử dụng và thanh toán thực tế
 • Tuân thủ hiệu quả với SLA đã thỏa thuận trong hợp đồng bảo trì
 • Phạm vi cho các luồng doanh thu bổ sung với các mô hình kinh doanh mới như:
  • Sản phẩm là một dịch vụ
  • Tăng cường bán chéo, bán lên và bán xuống
  • Tùy chỉnh báo giá gia hạn hợp đồng bảo trì dựa trên việc sử dụng

Khi nhìn vào một tổ chức công nghiệp lớn, không có gì lạ khi gặp phải sự thiếu đồng bộ giữa các dòng sản phẩm và đơn vị kinh doanh khác nhau trong cùng một công ty. Sự phức tạp như vậy là điển hình của bất kỳ môi trường công nghiệp nào và bắt buộc phải kết nối các dấu chấm này và đảm bảo tích hợp với các hệ thống doanh nghiệp để đảm bảo sự thành công của IoT công nghiệp. Luồng kỹ thuật số là chìa khóa để đạt được sự tích hợp này và đảm bảo kết quả kinh doanh chuyển đổi.

Ở đây, một nhà cung cấp dịch vụ công nghệ có hiểu biết sâu sắc về IoT và nền tảng công nghiệp mạnh mẽ có thể tăng thêm giá trị quan trọng. Đây là những thời điểm thú vị và thế giới Công nghiệp đã sẵn sàng gặt hái những lợi ích do Internet of Things mang lại trong khi vẫn luôn mở rộng các trường hợp sử dụng và nâng cao sự đổi mới.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây