Trang chủ Tags Vận tải thông minh

Tag: Vận tải thông minh

Ứng dụng của Trí Tuệ Nhân Tạo – AI trong ngành...

Chiếm khoảng 90% thương mại thế giới, vận tải biển luôn được coi là huyết mạch của nền kinh tế toàn cầu (OECD, 2020)....

Geotab đạt được con số 2 triệu người đăng ký

Geotab, một trong những doanh nghiệp tiên phong về IoT và vận tải kết nối, hôm nay tuyên bố đã vượt qua...

Bài Đọc Nhiều