Thời đại sản xuất dựa trên 5G

Làm thế nào các nhà sản xuất có thể tận dụng tối đa môi trường “Intelligence of Things”?Các cảm...

MHS giới thiệu giải pháp bảo trì dự đoán dựa trên...

MHS là nhà cung cấp giải pháp phần mềm và tự động hóa xử lý vật liệu, thông báo ra mắt MHS...

An ninh mạng công nghiệp: tại sao chúng ta nên ngừng...

SCADA, ICS, DCS, HMI, PLC ... Đằng sau những chữ cái này, “OT” (Công nghệ vận hành - trái ngược với IT,...

Những ứng dụng IoT nào sẽ được hưởng lợi nhiều nhất...

Điện toán biên liên quan đến thông tin đang được xử lý ở biên mạng, thay vì được gửi đến máy chủ đám mây...

AI Trong Thực Tiễn – Một vấn đề nghiêm trọng đối...

Trong khi IoT công nghiệp (IIoT) đang phát triển nhanh chóng, thì thường có một liên kết mạnh mẽ với các công cụ Trí...

Ứng dụng của Trí Tuệ Nhân Tạo – AI trong ngành...

Chiếm khoảng 90% thương mại thế giới, vận tải biển luôn được coi là huyết mạch của nền kinh tế toàn cầu (OECD, 2020)....

Lợi ích của công nghệ Blockchain trong ứng dụng theo dõi,...

Thương mại hàng hóa toàn cầu hiện đang sôi động hơn bao giờ hết, đặc biệt là thực phẩm. Việc tiêu thụ thịt bò...

Hướng tới Proof-Of-Value: Câu chuyện về sự trưởng thành của IIoT

Việc triển khai IIoT đang tiến nhanh đến chuỗi trưởng thành, từ các dự án thí điểm đến triển khai quy mô lớn đang...

An toàn và bảo mật: Các thành phần được kết nối...

Duy trì an toàn dữ liệu của công ty, khách hàng và nhân viên là một thách thức. Công nghệ thông minh mang đến...

Giờ G đã điểm: Nhà máy thông minh, IoT Công Nghiệp...

Các cuộc thảo luận xung quanh Internet of Things (IoT) chủ yếu xoay quanh việc nó sẽ tác động đến cuộc sống hàng ngày...

Bài Đọc Nhiều