5 lý do để cập nhật lên MQTT 5

0

Vì những lý do này, giao thức MQTT cần được cập nhật để giải quyết một số tính năng còn thiếu cần thiết để lưu trữ MQTT trên nền tảng đám mây quy mô lớn và để xử lý các trường hợp sử dụng IoT bổ sung. Vào năm 2015/2016, công việc bắt đầu trong OASIS trên một phiên bản mới của thông số kỹ thuật, được gọi là MQTT 5. Vào tháng 3 năm 2019, MQTT 5 đã được phê chuẩn là tiêu chuẩn OASIS chính thức.

Có một số tính năng mới trong MQTT, nhưng có 5 tính năng chính giúp cải thiện khả năng xử lý lỗi, khả năng mở rộng và tính linh hoạt của các hệ thống MQTT triển khai.

1/ Phiên và hạn tin nhắn

MQTT 5 hiện cho phép mỗi phiên và thông báo chỉ định giới hạn thời gian. Nếu một tin nhắn không được gửi trong một khoảng thời gian nhất định, nó sẽ bị xóa. Điều này có thể rất quan trọng đối với các trường hợp sử dụng quan trọng an toàn nếu một tin nhắn cần đến trong một khoảng thời gian nhất định.

2/ Đăng ký chia sẻ

Đăng ký được chia sẻ cho phép nhiều phiên bản máy khách MQTT chia sẻ cùng đăng ký chủ đề từ MQTT broker. Tính năng này rất hữu ích nếu máy khách MQTT đã được thiết lập để truyền dữ liệu MQTT vào hệ thống doanh nghiệp phụ trợ, giống như cơ sở dữ liệu. Các máy khách MQTT khác nhau có chung các đăng ký có thể được triển khai trên các nút cụm khác nhau để giúp khả năng mở rộng và tính sẵn sàng cao.

3/ Xác nhận phủ định

Một MQTT broker hỗ trợ MQTT 5 giờ đây có thể gửi thứ được gọi là xác nhận phủ định để từ chối một số loại tin nhắn nhất định, chẳng hạn như QoS tối đa, kích thước tin nhắn tối đa và các tính năng không được hỗ trợ trong broker. Từ chối một tin nhắn vượt quá kích thước tin nhắn tối đa là hữu ích để xác định các máy khách MQTT có thể đã trở thành một nguồn mã độc.

4/ Các chỉ số định dạng tải trọng

MQTT luôn luôn là bất khả tri về tải trọng, nhưng MQTT 5 hiện cho phép bổ sung các chỉ số định dạng tải trọng, giá trị nhị phân hoặc văn bản. Điều này sẽ giúp việc xử lý tin nhắn MQTT dễ dàng hơn.

5/ Thuộc tính người dùng

Ngoài các chỉ báo định dạng tải trọng, tin nhắn MQTT 5 giờ đây có thể bao gồm các thuộc tính người dùng thêm thuộc tính khóa-giá trị vào tiêu đề thư. Các thuộc tính này cho phép thêm thông tin dành riêng cho ứng dụng vào từng tiêu đề thư.

Kết luận

Cộng đồng MQTT đang dần bao gồm hỗ trợ cho MQTT 5 cho các triển khai MQTT khác nhau, bao gồm cả Paho, Mosquitto và HiveMQ của Eclipse. Nếu bạn đang cân nhắc sử dụng MQTT trong ứng dụng IoT tiếp theo của mình, đừng quên cân nhắc để sử dụng MQTT 5.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây